Valokki Design. Yrityksesi graafikko.
Markkinointimateriaalit nopeasti ja helposti.

Valokki Design | Blogikirjoituksia yrittäjyydestä ja graafikon työstä

Miten markkinoida juuri perustettua yritystä?

August 18, 2014

Kirjoitan aiheesta, koska Startup-yrityksiä syntyy jatkuvasti Oulun seudulla ja myös muualla Suomessa. Kirjoitan tästä myös siksi, että olen itse perustanut yrityksen kahdesti ja lähtenyt markkinoimaan sitä - alkuun lähestulkoon ilman tulovirtaa ja ilman euroja, toisin sanoen hyvin edullisesti. Aikaa ja panostusta se vaatii aina. 

Miten saat yrityksesi markkinoinnin onnistumaan? Kaikki lähtee siitä, että yrittäjä itse on asiasta innoissaan. Hän tekee jotain, jota kohtaan tuntee suurta intohimoa, on alansa asiantuntija ja antaa asiakkailleen parempaa palvelua kuin mihin itsekään tyytyisi. Intohimo ja asenne ovat markkinoinnissa jopa osaamistakin tärkeämpiä. Yrittäjä on uskottava ja vakuuttava kun hän kertoo asiasta. Mikä sen parempaa markkinointia kuin tartuttaa tämä innostus muihin? 

Aseta markkinoinnille tavoitteet

Pienetkin markkinoinnin toimenpiteet pitää pystyä mittamaamaan. Hyvä lähtökohta on, että määrittelee yritykselle markkinoinnin suunnitelman vuodeksi eteenpäin ja pirstaloi sen neljännesvuosittain tarkemmaksi, jolloin jää varaa myös muuttaa loppuvuotta jos huomaatkin että joku juttu toimii ja toinen ei. Markkinoinnin tehtävä aloittavalle yritykselle on lisätä tunnettavuutta, avata markkinaa ja avata mahdollisuuksia päästä myyntitilanteisiin. Jotta aloittava yritys on uskottava markkinoinnissaan, pitää ainakin seuraavat olla kunnossa:

 • yrityksen identiteetti, lupaus
 • tuotteet tai palvelut: palvelutkin pitää osata paketoida myytäviksi tuotteiksi
 • yritysilme, logo
 • www-sivut
 • esite
 • yrityksen sisäiset prosessit, tuotekehitys, innovaatiot: ilman näitä markkinointi ei toimi
 • viesti on selkeä, yksinkertainen ja ytimekäs
 • brändi on yrityksen omistajalle sydämen asia

Sen jälkeen aloittava yritys voi lähteä miettimään seuraavia asioita:

 • kohderyhmä
 • kilpailijat
 • markkinasegmentti
 • tavoite
 • budjetti
 • kohderyhmän analysointi: missä ostajat liikkuvat, mitä mediaa seuraavat, miten käyttäytyvät
 • mediavalinnat: kohderyhmän analysoinnin perusteella voi suunnitella missä kannattaa markkinoida ja olla mukana: lehdet, sosiaalinen media, tv, suoramarkkinointi, tapahtumat jne.

Hyviä kysymyksiä markkinoinnin suunnittelussa ovat myös:

 • kenelle markkinoit ja miksi
 • missä yrityksesi kohtaa asiakkaat
 • mistä haluat, että yrityksesi tunnetaan
 • mikä on yrityksesi rooli ostajalle
 • mikä on yrityksesi kilpailuetu

Kun yritys perustetaan, sitä ei tunne kukaan. Referenssejä ei ole ja yrityksen on luotava uskottava asema ehkä jo kilpailulla markkinassa. Tätä edesauttaa laadukas visuaalinen ilme, joka tukee yrityksen haluamaa brändimielikuvaa. Eli ehdottomasti kannattaa alkuvaiheessa panostaa seuraaviin:

 • ammattilaisen suunnittelema logo ja visuaalinen kokonaisuus
 • toimivat ja hyvät www-sivut
 • tuotteistus
 • tarinan, hissipuheen luominen yrityksestä
 • yrityksen sisäiset prosessit kuntoon

Missä kannattaa markkinoida?

Tähän ei ole muuta vastausta kuin se, että markkinoi siellä missä asiakkaasi ovat. Hyvä keino on tehdä asiakasprofilointi, jossa määrittelet yrityksesi 3-5 tyypillistä asiakasta. Kuvaat heidän normaalin päivän: ikäryhmä, työ, asema, harrastukset. Hyvä keino on tehdä asiakkaasta tarina, eli kerrot A4:ssa millainen asiakkaasi on ja mitä hän päivän aikana tekee. Sen perusteella markkinoinnin kohdentaminen helpottuu: kun tiedät missä asiakkaasi ovat ja miten saat heidän huomion, pystyt paremmin tavoittamaan heidät. Keinoja ja kanavia on nykyisin runsaasti saatavilla ja niissä kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan niin ilmaisia kuin maksullisia kanavia. Tätä tärkeämpää on se, että tiedät missä markkinoida. 

Millä budjetilla?

Aloittava yritys satsaa liian usein mahdollisimman vähän markkinointiin. Enemmän laitetaan rahaa tuotekehitykseen, henkilöstöön, taloushallintoon. Olisi tärkeä myös budjetoida seuraavat: 

 • yritysilmeen rakentaminen (logo, värimaailma, fontit, lomakkeisto, käyntikortit, esite)
 • www-sivuston toteutus (visuaalisuus, tekniikka, ylläpito)
 • uutiskirjeen käyttöönotto (visuaalinen ilme)
 • sisällöntuotanto, jos yrittäjä ei tee sitä itse
 • sähköinen markkinointi 
 • medianäkyvyys (bannerimainonta, nettimainonta, lehtimainonta, asiantuntija-artikkelit, tv-mainonta, radiomainonta)
 • tapahtumissa mukana oleminen
 • aktiivinen verkottuminen
 • messut

Itse olen onnistunut luomaan yritykselleni tunnettavuutta nopeasti ja parhaimpina keinoina olen todennut seuraavat: tapahtumat, verkostoitumiskanavat, aktiivinen läsnäolo siellä missä potentiaaliset asiakkaani liikkuvat. Tärkeä on luoda olemassaoleviin asiakkaisiin mahdollisimman hyvä asiakassuhde ja olla luotettava toimija. Yritystäsi suosittelevat asiakkaat tai yhteistyössäsi toimivat henkilöt ovat kultaakin arvokkaampia. 

Ammattilaisten apua kannattaa käyttää. Pohdi, mitkä ovat omat vahvuutesi ja voit toki osan tehdä itsekin, mutta jos koet että joku juttu ei ole oma vahvuutesi, ulkoista se osa. Ulkoistaminen voi lopulta olla halvempi ratkaisu kuin itse tekeminen erehdy-ja-opi -periaatteella ja muista myös, että yrittäjänä omakin työaika maksaa. 

Heidi AlamikkeläComment