Valokki Design. Yrityksesi graafikko.
Saamme markkinoinnin maistumaan ja yrityksesi loistamaan!

Infograafit – nopeaa ja selkeää viestintää

Infograafi – kerro visuaalisesti ja nopeasti tuhat sanaa

Infograafi on erinomainen tapa erottautua viestimassasta ja saada oma viesti kuuluviin. Vaikka viestisi olisi tärkeä, on iso riski, että se häviää vain kaiuksi bittiavaruuteen tai jää pölyttymään julkaisuksi kirjahyllyyn. Internet on muuttanut aivan valtavasti käyttäytymistämme. Haluamme tiedon nopeasti ja todella helposti. Infograafin avulla tiivistetään esimerkiksi pitkiä raportteja ja palautteita siten, että pääviestit näkyvät nopeasti.

Mikä on infograafi?

Infograafi on visuaalinen tiivistys dataa. Data voi olla tiivistelmä tutkimuksesta, palautteista, yrityksen referensseistä, palveluista, tuotekuvaus jne. Infograafissa hyödynnetään usein sekä tekstiä että kuvia. Tavallisesti infograafi on pystymuodossa mutta myös vaakamuoto sopii mikäli infograafi ei ole kovin pitkä.

Hyvä infograafi kiinnittää huomion

Parhaat infograafit kiteyttävät ja auttavat ymmärtämään asioita ja ilmiöitä, joita yleisön olisi vaikea käsittää pelkkinä numeroina. Hyvä infograafi kiinnittää huomion, informoi ja inspiroi.

Infografiikka on sosiaalisen median jaetuinta sisältöä. Hyvä infograafi ei kuitenkaan synny tyhjästä, vaan sen taustalla on huolellista suunnittelutyötä ja informaatiomuotoilua. Hyvä infograafi yhdistää useita datan lähteitä ja pyrkii kuljettamaan lukijan nopeasti kohti olennaisinta tietoa. Infograafi tiivistää, auttaa ja opastaa tai jopa opettaa jotain uutta.

Miten ja missä infograafi kannatta julkaista?

Hyvä infograafi julkaistaan sähköisenä useassa eri paikassa. Usein infograafi toimii myös yrityksen palveluiden visualisoinnin apuna ja niitä hyödynnetään esimerkiksi esitteissä ja julkaisuissakin.

Julkaise aina infograafi omilla verkkosivuilla sekä mielellään myös muissa kuva- ja dokumenttipalveluissa kuten SlideShare. Tiedoston nimeäminen kannattaa tehdä huolella ja siinä kannattaa olla nimenä esimerkiksi ”Aihe_yritys_infograafi”, silloin sen löydettävyys paranee.

Infograafin voi jakaa helposti pienempiin osiin ja niitä voi hyödyntää nostoina sosiaalisen median kanavissa. Julkaise kiinnostava otos infograafista ja ohjaa kävijä kokonaiseen infograafiin.

Aktivoi myös yrityksesi työntekijät jakamaan infograafia. Kun infograafin sisältö on mielenkiintoinen ja visuaalisesti kiinnostava, kollegasi jakavat dokumenttia ylpeänä ja mielellään. Tämä on hyvä happotesti sisällöille, kuinka aktiivisesti ja rohkeasti oma porukka jakaa tuotostaan. Myös media voi hyödyntää infograafia sisältönään.

Miksi infograafeja kannattaa hyödyntää?

Nykyihminen keskittyy vain hetken aikaa verkkosivuilla. Kun hän löytää visuaalisesti toimivan infograafin, hän saattaa nopeasti huomata tutkivansa sen viestiä ja ymmärtävänsä jotain uutta yrityksestä, palvelusta tai jostakin asiasta. infograafilla saadaan viestit paremmin perille, sillä siinä hyödynnetään visualisointia ja viestit ovat siinä tiiviitä ja ytimekkäitä.

Infograafilla erottuu myös joukosta ja sillä on monipuolisia sisällönluonti keinoja myös sosiaalisen median kanaviin. Infograafeja myös jaetaan herkästi, joten siksi yrityksesi voi tulla paremmin esille kuin muut.

Tyypillisesti infograafin tekeminen ei ole kallista, mutta sen hyödynnettävyys maksaa usein itsensä nopeasti takaisin.

Miten infograafi luodaan?

Valokki Design tarjoaa infograafin suunnittelua helpolla ja ketterällä tavalla. Useat asiakkaat ovat hyödyntäneet palvelua siten, että lähettävät tutkimuksen, raportin, palautteita, lukuja ja tilastoja ja me tiivistämme viestin olennaisiin osiin. Sen lisäksi että osaamme tehdä infograafeista visuaalisesti kauniita, olemme hyviä tiivistämään viestit ja katsomaan mitkä asiat ovat oleellisia infograafissa.

Infograafeja pystyy myös luomaan itse ilmaisilla tai edullisilla verkkosovelluksilla. Niiden etuna on helppous ja nopeus. Graafinen suunnittelija osaa leikitellä datalla ja tehdä infograafeja, joista teidän asiat näkyvät tiivistetysti ja voidaan myös ottaa huomioon yrityksenne brändin ilme, vaikka aina infograafit eivät noudatakaan yritysilmettä.

Yleensä kannattaa miettiä seuraavat asiat:

  • Budjettisi infograafin toteuttamiselle. Yleensä infograafin tekemiseen menee 0,5-2 työpäivää.

  • Määritä kohderyhmä. Kenelle haluat viestiä ja miten?

  • Mikä on infograafin tärkein sanoma?

  • Millaista tyyliä haluat, että infograafissa käytetään?

Infograafi voi toimia myös vastaus-kysymys -tyyppisenä dokumenttina. Jos teillä on tyypillisä asioita, joita teiltä kysytään vaikkapa myynnin yhteydessä, voitte laittaa vastaukset infograafiin ja antaa sen jo heti kättelyssä myyntipalaverissa.

Hyvä infograafi vastaa lukijaa askarruttaviin asioihin helposti ja nopeasti. Me Valokki Designissa osataan tiivistää sisältösi visuaaliseen muotoon.